Krovininių automobilių draudimas, kaina

Draudimas šiuo metu yra bet kurios šalies vidaus vystymosi ir klestėjimo sąlyga, kadangi  jis padeda sukurti saugią aplinką gyventojams, savo turto savininkams, taip pat tai užtikrinimas, kad galima rizika bus perskirstyta visiems draudimo santykių dalyviams, tai yra garantija, kad nė vienas dalyvis, savo galimus nuostolius už nedidelį mokestį perdavęs draudimo įmonei, įvykus nelaimei nepatirs skaudžių finansinių sukrėtimų.

  1. SUNKVEŽIMIS,KROVININIS AUTOMOBILIS

                          Sunkvežimis – savaeigė transporto priemonė, skirta kroviniams gabenti. Sunkvežimiu laikomas krovininis automobilis, kurio masė viršija 3,5 t (JAV – 4,54 t). Visi krovininiai automobiliai iki šios masės laikomi krovininiais furgonais. Kadangi sunkvežimiai perveža įvairius krovinius, jų specializacija skiriasi. Skiriami benzinvežiai, savivarčiai, vilkikai, traleriai, miškovežiai, gaisrinės, autotraukiniai, fiskarai.

 

2.DRAUDIMO ATSIRADIMAS

Draudimo ištakos siekia jau ankstyvą senovę. Jau nuo senų laikų žmonės norėjo sustiprinti savo saugumą, apsaugoti save, savo aplinką bei turtą. Biblijoje galima rasti pasakojimų apie tai, kaip buvo kaupiamos atsargos nederliaus ar karo metui. Senovės miestų gyventojai laikė tikslinga mokėti tam tikrą mokestį, kad derlingais metais būtų sukauptos atsargos bado ar miesto apsupties laikotarpiui. Bendro rezervo ar fondo  samprata formavosi žmonių sąmonėje nuo pačių seniausių laikų

Komercinio draudimo praktika pagal schemą: įmoką – draudiminis įvykis – išmoka prasidėjo Italijos miestuose, respublikose Venecijoje, Florencijoje,Genujoje apytikriai 1250 m.

Fiskaro nuoma

Komercinio draudimo istoriją galima padalinti į tris etapus:

  • Pirmas etapas

XIV-XVII amžius. Dominavo pervežimų draudimas. Jūrų prekybos verslas buvo neišvengiamai susijęs su nemaža rizika dėl stichinių nelaimių ar piratų užpuolimų. Draudusieji laivus ir krovinius įsitikino, kad draudimas gali duoti ir labai gerą pelną. Stambiuose to meto Europos uostuose savo veiklą pradėjo komercinės draudimo firmos. Kaip tik tada atsirado terminas polisas – draudimą patvirtinančio dokumento – poliso – pavadinimas. Šiuo, pirmuoju, viduramžių draudimo veiklos periodu atsirado naujos draudimo formos, visuomenė pradėjo suprasti draudimo svarbą ir reikšmę. Šio periodo metu draudimo rinkoje atsiranda ir gyvybės draudimo paslaugos.

  • Antras etapas

XVIII-XIX amžius. Spartus pramonės vystimasis reiškė naujų rizikos rūšių atsiradimą. Didėjantis samdomųjų darbininkų skaičius sąlygojo draudimą mirties ar invalidumo atveju. Šiame periode pastebimas ryškus draudimo kompanijų skaičiaus augimas, jungimasis į sąjungas. Ryškėja ir valstybės įtaka draudimo rinkai. Plečiantis draudimo įmonių tinklui, didėjant draudimo apimtims, draudimo įmonės vis geriau ėmė suprasti perdraudimo svarbą. Istoriniai šaltiniai patvirtina, kad pirmieji perdraudimai buvo atlikti 1820 metaisVokietijoje. Antrasis draudimo veiklos periodas pasižymėjo naujų draudimo formų ir rūšių atsiradimu, draudimo atsakomybės formavimusi. Sparčiai progresuojant technikai, plėtėsi gamybos apimtys, didėjo transporto reikšmė, ir tuo pačiu draudimo svarba bei reikšmė.

  • Trečias etapas

XIX – XX amžius. Draudimas jau užima reikšmingą vietą Europos, Amerikos šalių ekonominėse sistemose. Steigiami stambūs draudimo koncernai, kurie stengiasi diferencijuoti atskiras draudimo rūšis, savo veiklą nukreipia į besispecializuojančią vieną ar kitą draudimo rūšį. Spartėjant mokslo ir technikos pažangai, didėjant draudžiamų objektų kainai, prasideda aktyvus draudimo veiklos internacionalizavimas. XX a. draudimas labai įtakojo žmonijos vystymąsi. Kartu nepaprastai išaugo draudimo veiklos apimtys, ištobulėjo jos technika, atsirado naujos draudimo rūšys.

 

  1. KROVININIO AUTOMOBILIO DRAUDIMAS

 

2.1 Krovininio automobilio draudimas

Krovininius automobilius, kaip ir visas kitas transporto priemones privaloma apdrausti valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

                           Pagal 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą, transporto priemonės vairuotojas, sustabdytas kelių policijos, su kitais dokumentais privalo pateikti ir galiojantį draudimo liudijimą (polisą), patvirtinantį, kad jis turi draudimo sutartį. 

 

Krovininių automobilių draudimas atlygina įvairius nuostolius susijusius su krovininėmis transporto priemonėmis. Draudimo bendrovės siūlo privalomuosius, savanoriškus ar papildomus draudimo variantus, kurių pagalba būsite apsaugoti nuo įvairių draudiminių įvykių. Galimi krovininių automobilių draudimo variantai:

  • privalomasis transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas,
  • privalomasis transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas užsienyje (žalioji kortelė),
  • transporto priemonės kasko draudimas, bei  kiti papildomi draudimai.
  • Krovininio automobilių draudimo įkainiai, jų nustatymas

Nuo 2004 m. kovo 27 d. įsigaliojo Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas ir jo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas („Valstybės žinios” Nr. 46, įstatymų Nr. IX-2041 ir Nr. IX-2042). Šie įstatymai numato, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. visi transporto priemonių valdytojai privalo turėti transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis su naujomis draudimo sumomis 500 000 EUR (1 726 400 Lt) dėl žalos asmeniui ir 100 000 EUR (345 280 Lt) dėl žalos turtui.

 

Įkainiai

 

Dažniausiai draudžiantis krovininius automobilius, kainos nustatomos pagal transporto priemonės technines savybes, vairuotojo kvalifikaciją ir pan.

Draudžiantis krovininių automobilių draudimu, galima pasirinkti draudimo kompaniją, atsižvelgdami į draudimo įmokos dydį, kuris gali svyruoti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų.

Draudimo bendrovės pasilieka teisę nustatyti savo tarifus, kurie apskaičiuojami pagal standartinius kriterijus. Dažnu atveju draudimo bendrovės turi skirtingus draudimo kainos nustatymo metodus, remdamiesi vidinėmis draudimo bendrovės taisyklėmis. Pasirinkus paprastesnius ar tik privalomus krovininių automobilių draudimo variantus, mokamos mažesnės draudimo įmokas, tačiau būnate apsaugoti nuo kur kas mažesnio draudiminių rizikų kiekio.

Krovininių automobilių draudimo išmokos

Apsidraudusiems krovininių automobilių draudimu, draudimo bendrovės atlygins patirtą žalą tik draudimo sutartyje numatytomis sąlygomis. Maksimalus draudimo išmokų dydis yra nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Draudimo išmoka yra išmokama draudimo ekspertams nustačius nuostolių dydį, bei priežastis. Išmokų dydis sutampa su draudiminio įvykio metu padarytų nuostolių dydžiu.

Dažniausiai draudimo bendrovės suteikia galimybę pasirinkti turto nuostolių kompensaciją įsigijimo arba rinkos verte.

 

IŠVADOS

 

Draudimas iš esmės yra geras dalykas, kuriuo vertėtų būti pasirūpinus. Taip yra todėl, kad nuo nelaimės niekas nėra apsaugotas ir žinoti, kada ir kur reikia pasirūpinti saugumu niekas nemoka nuspėti. Taigi, draudimas – puiki pagalba netikėčiausiu momentu, nors ir yra ne pigus malonumas, ypač pradedantiesiems, jauniesiems vairuotojams.

Tačiau net ir turintiems draudimą reikia būti atsargiems, stengtis išvengti galimų nelaimių ir skatinti atsargiai elgtis savo draugus, artimuosius ar kolegas.