Stebėjimo kameros

Kartą viename skruzdėlyne viena rudoji skruzdė darbininkė  pareiškė, kad skruzdėlyne reikalingos stebėjimo kameros. Skruzdėlė motinėlė labai nustebo. Negirdėtas daiktas skruzdėlyne – kameros. Kam gi jos reikalingos?

Buvo nutarta sušaukti bendrą viso didžiojo skruzdėlyno susirinkimą. Skruzdėlių motinėlė labai neramiai laukė tos dienos. Ją labai domino tas paslaptingas žodis kameros, o dar ir ne bet kokios, o stebėjimo. Motinėlė buvo jau sena, maždaug dvidešimties metų, todėl labai daug ko nežinojo ir visos technologinės naujovės ją šiek tiek baugino. Ji ramiai sau perėdavo kiaušinėlius, iš kurių išsirisdavo arba skruzdė darbininkė, arba patinėlis, arba nauja motinėlė, kuri iškeliaudavo kurti naujos kolonijos. Skruzdėlės darbininkės rūpinosi motinėle, valydavo, kuopdavo, ją maitindavo. Ir metai iš metų viskas buvo gerai. Kas gi dabar nutiko? Kodėl reikalingos tos stebėjimo kameros ir panašios apsaugos sistemos? Gal skruzdėlės darbininkės ruošia suokalbį prieš motinėlę ir ketina ją nugalabyti ar šiaip atsikratyti? Juk motinėlė jau sena, reikia sąžiningai tai sau pripažinti ir kiaušinėlių tiek nebeišperi, kiek anksčiau. Taigi pilna neramių minčių skruzdėlė motinėlė laukė didžiojo skruzdėlyno susirinkimo.

Rytas išaušo labai gražus. Skruzdės tą rytą neišėjo į darbą, o susirinko visos skruzdėlyno didžiojoje požeminėje salėje. Na, ne visos, nes dalis skruzdėlių darbininkių prižiūrėjo ką tik išsiritusias lervutes, patinėliai su savo dailiais sparneliais išlėkė ieškot kitų patelių, o naujos motinėlės iškeliavo ieškot ir kurt naujų kolonijų. Seno skruzdėlyno reikalai joms jau neberūpėjo. Kai nutilo didysis šurmulys, į priekį išropojo pati veikliausia skruzdėlytė:

– Mielos skruzdėlės darbininkės ir didžiai gerbiama motinėle! Šį gražų rytą noriu kreiptis į jus visas ir paaiškinti, kodėl skruzdėlynui reikalingos stebėjimo kameros. Žinau, kad jūs visos sunkiai triūsiate nuo aušros iki sutemų. Ir triūsiate sąžiningai, dorai. Aš nė kiek neabejoju, kad kiekviena iš mūsų savo darbą atlieka kuo geriausiai. Todėl skubu paaiškinti, kad šių įrenginių tikslas nėra jus sekti ir stebėti, ką veikiate likę skruzdėlyne, kai kitos iškeliauja į mišką, o atvirkščiai- jums, likusioms namuose, padėti. Mūsų mylimas skruzdėlynas, sutikite, labai sudėtingas statinys. Ilgiausi požeminiai labirintai. Ir kaip palengvėtų lervučių auklių darbas, jei kameros parodytų, į kurį labirintą pakliuvo neklaužada lervutė ar kuriai iš auklių prireikė pagalbos. Bet svarbiausia, ką aš norėjau pasakyti, tai kad šie prietaisai mums padės iš anksto pastebėti mūsų priešus- didžiąsias skruzdes. Kai jų žvalgai atropos prie mūsų skruzdėlyno, mes sužinosim apie tai jiems nė neįtariant ir spėsim gerai paslėpti savo kiaušinėlius, kad didžiosios skruzdės negalėtų jų pagrobti ir užsiauginti sau vergių darbininkių. Tegu darbuojasi pačios, savo jėgomis kuria ir statosi namus. Aš sužinojau, kad stebėjimo kameros panevezyje yra pigesnės nei stebejimo kameros vilniuje ar stebejimo kameros klaipedoje ir gali būti pristatytos į skruzdėlyną artimiausiu metu, bet jei jūs pavartę katalogą išrinksite kažką kita, tai bus nė kiek ne blogiau. Stebejimo kameros forumas lūžta nuo diskusijų, jame aptariama ir stebejimo kameros imitacija, kurią taip pat rasite kataloge.

Pasigirdo šūksniai, pilni pritarimo ir visos skruzdėlytės ėmė šiurenti lapais, vartyti katalogus. Girdėjosi skruzdėlyčių susižavėjimo liaupsės. Kai kurie stebejimo prietaisai buvo panašūs į jų akis, tokie apvalūs burbulai su mažu skrituliuku, lyg koks vienaakis miško pabaisa į jas žiūrėtų. Kitos slaptos stebejimo kameros buvo panašios į pailgus miško paklotėje randamus šapelius, kuriuos jos vis tempia ir tempia į skruzdėlyną. Spalvos prietaisų ramios, nekrintančios į akis. Galima užsisakyti šviesias kameras, o galima ir tamsias. Iš katalogo puslapių buvo aišku, kad brangiausios sumontuotos vaizdo stebejimo kameros vilniuje.

Sruzdėlytės tarėsi, šnibždėjosi ir vis žvilgčiojo į savo motinėlę. Ką ji pasakys? Skruzdėlė motinėlė pritarė sumanios skruzdėlytės pasiūlymui ir labai džiaugėsi, kad stebejimo kameros skirtos jų skruzdėlyno saugumui nuo miško priešų ir gerovei.